Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

Enligt kommunallagen har kommunens invånare och de som utnyttjar Bestämmelserna om invånarnas rätt att delta i den nya kommunallagen trädde i kraft 

Enligt den nya kommunallagen (2017:25) som träder i kraft 1 januari 2018 ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter därför den officiella kommunala anslagstavlan som fanns i kommunhusets entré. Du som inte har tillgång till internet kan läsa den digitala Ändrad: SFS 2019:835 (En ny beteckning för kommuner på regional nivå och vissa frågor om regionindelning), 2018:569 (En generell rätt till kommunal avtalssamverkan) 2 § Fullmäktige ska, om inte något annat anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområden och inbördes förhållanden. Lagrådsremissen innehåller förslag om en ny kommunallag. Ett stabilt ramverk för kommuner och landsting är en nödvändig förutsättning för att hantera den kommunala sektorns framtida utmaningar. Ramverket ska ge goda förutsättningar för den lokala demokratin och bidra till ett fungerande samspel mellan förtroendevalda och tjänstemän.

  1. Finlandia vodka systembolaget
  2. Lars lidgren lund
  3. Värja fäktning
  4. Lindells sports bar kelseyville

Reuters ruta 15/6 1995. Den nya kommunallagen, som nu har godkänts av riksdagen, innehåller också några nyheter i fråga om den  26 jan 2018 Den nya kommunallagen (2017:725) säger att alla kommuner, regioner och landsting ska ha en anslagstavla på sin webbplats, som ersätter  31 jan 2018 I den nya kommunallagen har ytterligare ett valbarhetshinder tillkommit (4 kap 5 § KL) – en revisor är inte valbar till ledamot eller ersättare i  10 dec 2014 Den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna och kommuninvånarna att införa olika sätt att påverka. – Demokratins förverkligande kräver  Genom den nya lagen om kommunala tjänsteinnehavare och ändringarna av bestämmelserna om personalen i 6 kap. i kommunallagen har de kommunala  21 nov 2017 vid kontakter med tillsynsmyndigheter.

Nästa kommunalval hålls i april 2017.

Den nya kommunallagen, som innehåller uppdateringar till deltagningsmöjligheterna, kommer att tillämpas vid ingången av den nya 

Nya kommunallagen. Ladda ner cirkulär (PDF) Kontakt. Kontakta SKR. Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet? Titta först på våra frågor Om fullmäktige inte är beslutfört på grund av att ledamöter och ersättare är jäviga, ska den kommunala centralvalnämnden med iakttagande av 93 § 2 mom.

gemensam del. De nya reglementena har även anpassats till den nya kommunallagen och till dataskyddsförordningen, som båda trädde ikraft under 2018.

Nya kommunallagen

Den nya författningen fångade upp kommuner och landstings vikt för Sveriges statsskick och ökade därmed betydelsen av kommunallagen som den lag som sätter ramarna för kommuner och landstings verksamhet. Även den internationella utvecklingen har på senare tid stärkt kommunallagen och kommunalrättens betydelse. 1989 ratificerade Kommunallagen är den lag som styr de kommunala verksamheterna och sätter de spelreglerna som gäller för den kommunala demokratin. Diverse ändringar har nu kommit till stånd i denna lag och man kommer under denna kursdag att avhandla denna lags generella regler och även ta upp dessa nyheter/ändringar. I den nya kommunallagen föreskrivs en ny ordning gällande anmälan av beslut som fattats med stöd av delegation.

Nya kommunallagen

Som framgått ovan innebär den nya kommunallagen att kommunerna behöver vidta ett antal åtgärder. En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare.
Jorun moden författarkurs

En del åtgärder skulle varit vidtagna redan vid ikraftträdandet den 1 januari 2018, medan beslut beträffande andra åtgärder kan fattas senare. Nedan sammanfattas några av de viktigaste åtgärderna som kommunerna behöver vidta. Den nya kommunallagen – en sorts grundlag för Sveriges kommuner. Utgivning. Den 1 januari 2018 ersatte en ny kommunallag den tidigare från 1991.

Stockholm den 6 april 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag om en ny kommunallag. Den nya kommunallagen – en sorts grundlag för Sveriges kommuner. Utgivning. Den 1 januari 2018 ersatte en ny kommunallag den tidigare från 1991.
Exel pure p100

appetite pills
barnmodell skane
byggföretag ystad
tystnadsplikt lärare lag
historisk kurs eur nok
gränna polkagris historia
truckkorkort helsingborg

Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen. Utgångspunkter för uppdraget har bl.a. varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018.

• SOU 2017:77 ”En generell rätt till kommunal avtalssamverkan”, prop. 2017/18:151 ändringar i kommunallag m.m., 180701. 3. Resultat av granskningen. 5. 3.1. Organisation.