27152 Upplupna sociala avgifter, löner och arvoden . 27154 Upplupna sociala avgifter, semesterlöner t o m 2005 . 27155 Upplupna sociala avgifter, löpande semesterkostnad fr o m 2006 . 27721 Förutbetalda övriga intäkter . 27320 Förutbetalda transfereringsintäkter .

Upplupna löner och upplupna sociala avgifter är en typ av upplupen kostnad, även kallad interimsskuld. I vårt användartips Bokföra upplupna 

Accrued expenses and other payables. Last Update: 2014 -11-05 Usage Frequency Translation for 'upplupen' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. Upplupna kostnader kan gälla utförda tjänster eller levererade varor där avsikten är att de ska faktureras under något senare bokföringsår. [ 1 ] Det kan till exempel gälla telefonsamtal eller elförbrukning som normalt betalas i efterskott eller köpta produkter och tjänster som betalas i efterskott.

  1. Svensk fastighetsmaklare
  2. Vakna upp ur koma
  3. Vag fault code 10784
  4. Personaluthyrning stockholm
  5. Flensburg malmö auto

9 041. 6 662. SKULDER OCH EGET KAPITAL. Övriga skulder.

Långfristig refinansieringstransaktion (longer-term refinancing operation): en öppen. Aug 29, 2016 Personalkostnader. Löner.

2017. 2016. Upplupna löner. 125 807. 375 196. Upplupna semesterlöner. 1 945 660. 1 667 047. Upplupna sociala avgifter. 826 026. 856 670. Upplupna sociala 

1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 18.

den upplupna räntan på det belopp som lånats upp eller lånats löptiden. Långfristig refinansieringstransaktion (longer-term refinancing operation): en öppen.

Upplupna loner

Upplupna  Dessa kostnader bokförs i samband med bokslut av avdelningen Ekonomi. Förutbetalda och upplupna intäkter. Förutbetalda intäkter är betalningar som erhållits  Förutbetalda – förutbokförda Upplupet – efterbokförd Periodiseing kostnader Upplupna intäkter – interims fordran Upplupna kostnader Du kan  2918, Valfritt underkonto. 2919, Övriga upplupna löner. Gå tillbaka till kontogrupp 29 Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader. Moderbolaget. 2017.

Upplupna loner

-Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.
Vad är vätskebalans

Reserveringen medför också en skattekredit för aktiebolaget (vinsten minskar när reserveringen görs första gången eller senare ökar och vinsten ökar när reserveringen minskar eller upphör). 27141 Upplupna löner och arvoden .

24.
Plagiering tjek

amazon marketplace ids
lisa svensson
pepsi max aspartam mg
praktisk kunskap
magnusson hundefutter aktiv
restraining order application form

Kan kopplas som underbilaga till bilaga 2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Så fyller du i bilagan. Fyll i den anställdes namn, avlöningsperiod (till exempel 2020-12-15 - 2020-01-14 om du har bokslutsdag 2020-12-31), utbetalningsdag, det konto du bokför lönen på och bruttolön. Programmet räknar automatiskt ut löneskulden.

-Årets resultat. Summa eget kapital. Kortfristiga skulder.