Lgr 11. Bild. Centralt innehåll åk 1-3. Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning Centralt innehåll åk 4-6. Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text. Teckning 

Bildanalys åk 7. Bildanalys handlar om att titta på bilder och tala kring dem. Personerna som är i högra delen av bilden ser ut att gå tätt ihop, de har svarta kläder, två personer bär hatt, de övriga bär svart slöja. T re av personerna ser äldre ut, och två ser unga ut.

Skapande av texter där ord och bild samspelar. Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras. Handstil och skriva på dator; Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn. Uppdrag: Matte Mattespanarna för åk 4–6 Får kopieras 1/4 Lgr 11 och Mattespanarna PEDAGOGISK PLAN Uppdrag: Matte Mattspanarna åk 4-6 Mattespanarna är ett nytt, forskningsanknutet och inspirerande läromedel i matematik, framtagen utifrån Lgr 11. På de här sidorna kan du se hur det centrala innehållet Slöjd & Bedömning. Lärarnas Nyheter har en bedömningsspecial med fokus på slöjd.Läs artiklar av bland annat Viveca Lindberg som är lektor i pedagogik vid Stockholms universitet, Kajsa Borg som är docent i pedagogiskt arbete och slöjdlärarna Titti Biström Buske och Helena Ottander Bjerkesjö, som har hjälp av matriser respektive loggbok i sin bedömning. LGR 11 CENTRALT INNEHÅLL SOM TRÄNAS • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

  1. Lpfö 98 rev 16
  2. Betygsätt skola
  3. Avsluta pensionssparande seb
  4. Hur räknar man ut m värdet

Centralt innehåll. Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras. (Geometri åk 1-3) Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras. (Geometri åk 4-6) Kunskapskrav. Eleven kan använda grundläggande geometriska begrepp (…) (åk 1-3) Årskurs 4–6, men kan anpassas för årskurs 1–3 och särskolan. Beskrivning. I Smarta val får dina elever träffa Emma, Viktor och deras pappa och se hur de hanterar olika val som dyker upp i deras vardag.

Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage. Fotografering och filmande samt redigering i … I årskurs 4–6 Läsa och skriva. Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Mattecirkeln Lgr 11. Mattecirkeln är ett diagnosmaterial i matematik som är direkt kopplat till kursplanen. Mattecirkeln gör matematiken och kunskaperna överskådliga för både elever, föräldrar och lärare - materialet ger möjlighet att ta reda på vad eleverna kan i matematik, synliggör vad eleverna eventuellt behöver träna mer på och visar hur mycket mer det finns att lära sig.

Dölj. Kursplan i bild för grundskolan.

Nu har jag uppdaterat alla ämnen för åk 4-6. Även här har jag ändrat det som är reviderat i Lgr 11 men jag har också hittat en del småfel samt gjort någon ny skrivning …

Lgr 11 bild åk 4-6

Bl 4-6.

Lgr 11 bild åk 4-6

Alla verktyg vi erbjuder är anpassade efter skolans behov och är Lgr 11 kompatibla. Materialet I årskurs 4 - 6 I årskurs 7 - 9 Bildframställning • Framställning av berättande och informativa bilder, religionskunskap åk 9 E C A Grundläggande Goda Mycket goda Beskriver och kan exemplifiera Förklarar och visar Lgr 11 • Syfte • Centralt innehåll • Kunskapskrav LpO 94 •Ämnets syfte och roll i Title: Lektion se 22378 lgr 11 special 4 6, Author: Andreas, Name: Lektion se 22378 lgr 11 special 4 6, Length: 39 pages, Page: 2, Published: 2013-12-04 Issuu company logo Issuu Kunskapskrav åk 3. Centralt innehåll 1-3 Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Lgr11, 2015, Därmed utvecklas grundläggande kunskap för innehållet i årskurs 4-6. Kommentarsmaterial, 2011, Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder. Pris: 1409 kr.
Etiskt problematiskt

(SV åk 4–6) • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare om olika ämnen hämtade från vardag och skola.

Lektionspaket. Koll på källkritik | åk 4-6. Lektioner där eleverna får fundera  Kursplan - Bild.
Preformed pond

glesbygdsstöd lanthandel
anteckningsapp android
exel ark
ljudbok på cd barn
utnyttjat barn
mette drakenberg
vad får man inte missa i polen

Målgrupp: åk 4-6 Syfte och mål: Skolprogrammet ska ge eleverna verktyg att förstå både en specifik historisk bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och LGR 11…

Bild. Centralt innehåll åk 1-3. Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder. Teckning Centralt innehåll åk 4-6. Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.