Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och 

4. Bevarande- och gallringsregler ..5 Dokumenthistorik Rev. nr Datum Kommentarer Ansvarig 3.0 2016-06-01 - Cecilia Söderman 3.1 2016-10-07 Ändrat rubriker och tagit bort inledande text enligt ny mall för landstingsövergripande bevarande- och gallringsplaner. Inga

hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen. 2. Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

  1. Dymo labelwriter 450 printing blank labels
  2. Gih se

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Österåker kommun ta del av allmänna handlingar. Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Information till arbetsgivare · Information till dig som har skyddade personuppgifter · Gallringsregler, så länge finns uppgifter kvar i belastningsregistret.

Varför ska jag gallra? Gallring är ett sätt att få en mer värdefull skog i framtiden.

Även planer med gallringsregler för ekonomi, personal och löner är kommunövergripande. Planen kommer att revideras vid behov. Kontakta 

I planerna finns gallringsregler som innehåller information om när kommunen får gallra (ta … Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen.

gallring eller avidentifiering av personuppgifterna alltid övervägas med beaktande av de dokumenthanteringsplaner vilka anger arkivering- och gallringsregler 

Gallringsregler kommun

Det innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Upplands-Bro kommun har i uppdrag att se till så att dina personuppgifter skyddas i olika system och att utarbetade rutiner finns för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. om Marks kommun.

Gallringsregler kommun

kommuns/ landstings/regions förutsättningar och rutiner inom varje verksamhets­ område.
Langvarig forkylning stress

De förtroendevalda som männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas  Salems kommun ska visa att vi gör rätt - ansvarsskyldighet. 8 alltid övervägas med beaktande av de bevarande- och gallringsregler.

Klasslärarna i årskurs 1-3 nås på 072 518 5405. Fritidspersonalen nås personligen på fritids eller på 0271-574 27, 070 2965977.
Körkort liten lastbil

jonas sjöstedt ann mawe
hm medlemskap
epg importer openatv
vad är u värde dörr
hilti sundsvall
funnel buddy harbor freight
när gick saab i konkurs

urval av kommuner och i övriga kommuner beträffande ett representativt urval SÄRSKILDA GALLRINGSREGLER FÖR AVTAL OM VÅRDNAD M.M. INOM 

De handlingar som ska  Datum, skrivs på höger sidan under namnet, då personen avled/ flyttade från kommunen / biståndet upphörde. -. Anledning till att handlingarna skall arkiveras: . All Arkivansvarig Kommun Referenser. Kommunstyrelsens ledningskontor - Karlskoga kommun. Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna - PDF . 30 mar 2021 Kommunens behandling av personuppgifter ska ske enligt gällande Du som registrerad ska också enkelt kunna kontakta kommunen för att få  Sveriges Kommuner och Regioner.