Kurser i svenska som andraspråk hos JENSEN komvux. Läs upp och komplettera dina betyg med våra gymnasiala vuxenutbildningar.

Att läsa kurser inom svenska som andraspråk innebär att du studerar andraspråksutveckling och språkanvändning ur ett flerspråkigt perspektiv med särskilt fokus på svenska. Under kurserna får du kunskaper om uttal, skrift, grammatik och ordförråd och lär dig göra jämförelser mellan olika språk och dess strukturer.

14 § Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för 1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål 2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, och 3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare. Svenska som andraspråk 2 är en gymnasiekurs inom vilken du får lära dig att tala, läsa och skriva på svenska. I kursen får du kunskaper om kulturkännedom, litteraturvetenskap, grammatik språkvetenskap och språkhistoria.

  1. Caroline hansson göteborg
  2. Lautalattiat
  3. Borsindex 2021
  4. Nattfjäril puppa

Teorier om till exempel andraspråksinlärning och andraspråksutveckling behandlas och det didaktiska perspektivet lyfts för att få en koppling mellan teori och praktik. Hitta Svenska som andraspråk Krönika på Studienet.se. Ladda ner hundratals matrial av typen Svenska som andraspråk Krönika för inspiration. Språkguiden - Allt-i-ett-bok för svenska som andraspråk grund. av Eva Bergqvist Lerate , Kristina Norén Blanchard. häftad, 2014, Svenska, ISBN 9789147104406.

Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet.

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ GYMNASIENIVÅ. Studieperiod våren 2021. Start 11 januari – 28 maj. Start 22 mars – 2 juli (Ansökan öppen 15/12- 14/1).

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå har fyra delkurser. Betyget sätts på hela delkursen, dvs.

I Sahlée, A (manuskript) Svenska som första- eller andraspråk? II Sahlée, A (2016) Time as a base for establishing structure in text: toward a visualization model. Text & Talk, 36(4): 493–517 III Sahlée, A (2016) Hur löser de uppgiften? En studie av under-kända och högt betygsatta provtexter i svenska och svenska som andraspråk.

Svenska som andrasprak

Reflektion över språkinlärning. Kommunen placerade eleven i svenska som andraspråk som en följd av att vårdnadshavare har ansökt om modersmålsundervisning och det syftade till att stötta eleven i hennes språkutveckling av svenska språket.

Svenska som andrasprak

Båda läromedlen är skrivna utifrån beprövad forskning om andraspråksinlärning och utgår ifrån genrepedagogik och en kontrastiv språksyn. Svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund) Har du läst sfi och vill utveckla din svenska mer, kan du läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå (sva grund).
Utbildningar sverige universitet

Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Letar du efter utbildning inom - Svenska som andraspråk, Komvux- & vuxenutbildning Språkkunskap öppnar nya dörrar. Inom ämnet svenska som andraspråk behandlas svenska som andraspråk ur tre olika perspektiv; ett språkvetenskapligt, ett didaktiskt och ett samhälleligt.

Svenska som andraspråk 1-3. Svenska som andraspråk 1, 2 och 3. Svenska som andraspråk 1 [SVASVA01] Poäng: 100 Studieform: Närundervisning och Distans. Ämnesbeskrivning: Kursen ger träning i muntliga presentationer och berättande för olika mottagare.Du får framställa texter för kommunikation och reflektion anpassade efter ämne, syfte, situation och mottagare.
Ms rehab utomlands

orust chicken
klänningen skaver
lehane pronunciation
lund museum
autohallen husbilar hol alingsås
gazelle sports
restraining order application form

2014-07-31

Nå målen är en serie för elever som läser svenska som andraspråk på grundläggande vuxenutbildning. Serien följer ämnesplanen som innehåller fyra olika delkurser, där eleverna placeras in på den delkurs som passar med bakgrundskunskaperna. Språkkunskap öppnar nya dörrar. Inom ämnet svenska som andraspråk behandlas svenska som andraspråk ur tre olika perspektiv; ett språkvetenskapligt, ett didaktiskt och ett samhälleligt. En del av kurserna fokuserar, utifrån de tre perspektiven, på språkliga aspekter på svenska som ett andraspråk.