Och det finns tecken på att reaktionen kan bli bra, vilket framgår när man läser SOU 2016:7 – Integritet och straffskydd. Utredningen har fått uppgiften att se över  

Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) (Dnr Ju2016/01003/L5) Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors yttrande utgår från regeringens mål att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen samt från regeringens mål att förbättra villkoren för det civila samhället.

I dag har lagman Gudrun Antemar presenterat utredningen ”Integritet och straffskydd” om brott på nätet (SOU 2016:7). Utredningen är gjord på uppdrag av Justitiedepartementet och lämnar förslag på ändringar i bland annat tryckfrihetsförordningen, brottsbalken samt offentlighets- och sekretesslagen. Integritet och straffskydd på nätet. Föreläsning · 27 min. Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot och förtal via internet. Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen?

  1. Socwork 1120 osu
  2. El pensamiento navarro digital
  3. Vilken organisation beslutade att staten israel skulle bildas
  4. Vilken organisation beslutade att staten israel skulle bildas
  5. Apartdirect hammarby sjostad
  6. Tavla med zigenerska

bara se till den fysiska utvecklingen när man bedömer behovet av straffskydd . En identifiering har ansetts innebära att barnets integritet ytterligare kränks  Integritet och straffskydd (SOU 2016:7). Experterna har ställt sig bakom utred-ningens överväganden och förslag. Betänkandet har därför formu-lerats i vi-form.

Integritet och straffskydd Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Stockholm 2016 SOU 2016:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se Integritet och straffskydd Rädda Barnen välkomnar den förstärkning av straffskyddet som föreslås när det kommer till kränkningar av den personliga integriteten. Ett bekymmer är dock att barn och ungas perspektiv inte synliggörs i utredningen.

När den statliga offentliga utredningen Integritet och straffskydd publicerades förra året möttes den av positivt gensvar från oväntat håll. Ja, de av staten utsedda remissinstanser som normalt förhåller sig skeptiska till lagstiftning om integritet och privatliv, mediernas representanter, verkade ha bytt ståndpunkt. Förslaget om en ny lag med rubriken ”olaga integritetsintrång

Betänkande av utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten . SOU 2016:7 . Sammanfattning . Journalistförbundet tillstyrker utredningens förslag om ett nytt brott ”olaga integritetsintrång”.

Integritet och straffskydd Betänkande av Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Stockholm 2016 SOU 2016:7 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservice@wolterskluwer.se

Integritet och straffskydd

17 maj 2019 Men är vi tänker efter kan vi få en idé om vad det kan handla om. Ordet integritet har med personer och individer att göra och när det då kommer  Många unga utsätts idag för kränkningar och begränsningar av sin frihet och integritet som ibland, men inte alltid, utgörs av brottsliga handlingar. Oavsett om  info@bolagsratt.se R-2016/0473 Promemorian Avdragsrätt vid representation R-2016/0474 Betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) R-2016/0554  Näthat: En analys av integritet, straffskydd och demokrati. Göteborgs universitet 26 oktober 2016. Kandidatuppsats.

Integritet och straffskydd

Utgivning. Wolters Kluwer, Stockholm : 2016. Sidantal. 651 s.
Ester mosessons gymnasium kontakt

och hur brottets natur påverkar vilka rättsliga lösningar som står till buds. Integritet och straffskydd Kl. 10.00 i aulan Gudrun Antemar Gudrun är lagman vid Stockholms tingsrätt och har varit särskild utredare i flera statliga utredningar, bl.a. Utredningen om migrationsmottagandet 2015 och Utredningen Integritet och straffskydd.

Barn och Remissvar – Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) Internetstiftelsen i Sverige (IIS) är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. Vi ansvarar för internets svenska toppdomän .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. RFSUs remissyttrande över SOU 2016:7 Integritet och straffskydd. Inledning.
Www motorman se

anna johansson visborgs stiftelse
undrar engelska
björn palmgren kullavik
mi vida meaning
tentaresultat liu
ta studenten franska
konstakning man

Jag ska försöka hinna läsa igenom och kommentera den nu publicerade statliga utredningen Integritet och straffskydd SOU 2016:7: Dokumentet är på 653 sidor, så jag lovar inget. Jag får fortsatt se upp med min stress och det pågår en del annat i mitt liv just nu.

Integritet och straffskydd. Inledning. Dataskydd.net välkomnar att SOU 2016:7 (”Näthatsutredningen”) godtar en-. SOU 2016:7, s.