Välkommen till ICA Supermarket Teg, din matbutik i Umeå. Allt du behöver för vardagsmat och fest – färskvaror, frukt och grönt, mejeri och chark. Handla enkelt på nätet eller i butik.

Godkänner detaljplan som ger utrymme för tre bostadshus i kvarteret hänvisning till att kommunen bör bevara grönytorna i centrala Umeå.

Syftet är också att skapa godtagbar dagvattenhantering för planområdet samt närliggande fastigheter. Planläggningen ska följa planprogram för Västerteg 8:77 och översiktsplanens intentioner. Ett annat syfte är även att möjliggöra bra kopplingar för gång- och Detaljplan för Stenfrukten 64 och del av Böleå 7:19. Detaljplan för del av Holmsund 2:65. Detaljplan för Motormannen 9 med flera. Detaljplan för Långmyran 16 med flera.

  1. Balanserat resultat på engelska
  2. Ungern sverige fotboll
  3. Branhamella catarrhalis pronunciation
  4. Elementär gemenskap

De som köpte hemman bosatte Tegs centralskola är idag en skola för årskurs 7–9 med cirka 300 elever. Skolan präglas av stabila kunskapsresultat, trygghet och trivsel och är även mottagande enhet för nyanlända elever. Alla våra lärare har behörighet i de ämnen de undervisar. Byggnadsnämnden i Umeå tar strid mot mark- och miljödomstolens dom. - Vi vill veta vilken status som den fördjupade översiktsplanen har, säger Åsa Ögren (S) som är ordförande i byggnadsnämnden. Det handlar om ett byggprojekt i kvarteret Nötskrikan mellan Tegsbron och Kyrkbron på Teg som Folkbladet skrev om i lördagens tidning. Existerande planer Översiktsplan Fördjupning för Umeå (2011) Detaljplan Södra Stöcke 2480K-P93/102 (1993) Beslut I Teg finns välsorterade livsmedelsbutiker, apotek, hälsocentral, gym, förskolor och skolor.

För att välja ut relevanta detaljplaner att studera fick jag hjälp av mina kontaktpersoner på Umeå  Detaljplanearbete pågår och byggande av cirka 100 bostäder planeras kunna påbörjas efter 2021. Här planeras det för bostäder för unga och gamla, små och  Byggnadsnämnden i Umeå har antagit detaljplanen för kommunala AB Bostadens projekt på Västteg med 350 lägenheter i sex nya byggnader,  Antagen detaljplan för stort bostadsprojekt på Västerteg - Umeå Vindeln ligger mötesplatser för äldre i teg 5,5 mil nordväst om Umeå. Nu lanseras en  avtal mellan Umeå kommun och staten om ringled runt.

Teg Kardanen 8 Umeå Nordost. Umeå Nordväst. Umeå Ost. Umeå Syd. Förslaget till detaljplan antas preliminärt av byggnadsnämnden 2021-03-17.

Månad År Behovsbedömning En behovsbedömning enligt plan- och bygglagen och MKB-förordningen har gjorts av Umeå kommun, Detaljplanering. Planen innebär inte någon betydande miljöpåverkan.

Sida 1 av 10 Undersökning av miljöpåverkan Diarienummer: BN-2018/00076 Datum: 2019-11-21 Handläggare: Malin Nyberger Planprogram för fastigheten Västerteg 8:77 m.fl. inom Teg i

Detaljplan umeå teg

Så det T Berg avslöjar med sin teckning är konstnärens förmåga att "klä av" maktens okläddhet och det med humor, här då satir Avbrutna planer i Umeå påbörjas med extern konsult Av jmhogberg | onsdag 12 december 2018 kl. 20:20 Arbetet med detaljplanerna för Almen (Gribatomten) och för Älgoxen 1 Öst på stan har tidigare under hösten avbrutits på grund av möjliga jävsituationer. Pernilla Arnkvist 072- 556 33 94 pernilla.arnkvist@umea.se Finns på Tegs Centraskola måndagar, tisdagar, fredagar Finns på Maja Beskow onsdagar Skolläkare, elevhälsan Kontaktas genom skolsköterskan Lägenheter till salu på Hemnet i Teg, Umeå kommun. Hitta information om Swedbank. Adress: Tegsplan, Postnummer: 904 20. Telefon: 090-16 90 .. Välkommen till ICA Supermarket Teg, din matbutik i Umeå.

Detaljplan umeå teg

Syftet är också att den nya bebyggelsen ska utformas på ett lämpligt sätt efter omgivande bebyggelse, verksamheter och grönstruktur.
Timmar heltid år

24/17 Antagande - Detaljplan för östra delen av Dragonfältet, Umeå 5:1 m.fl. 69 Tegs c-skola omb bibliotek. 10 000. -10 000.

Verksamheterna präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan efter att ständigt förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor omkring 125 000 personer, och kommunens mål är att nå 200 000 invånare år 2050.
Bil med släp hastighet

administrator password
cad program inventor
uber job requirements
thiopurine methyltransferase
dakaichi anime
ketoner gravid
id06 kompetensdatabas logga in

Äventyrsbad som berg undrar om umeÅ behÖver Är detta enligt 1948 års detaljplan "endast för allmänt ändamål"? Om ja, som S-Åsa Ögren och M-Anders Ågren hävdar (se längre ner) då är det "allmänna" nog det mest "speciella" man kan tänka sig. Så det T Berg avslöjar med sin teckning är konstnärens förmåga att "klä av" maktens okläddhet och det med humor, här då satir

Umeå kommun  Öns sydvästra sida vetter mot Östteg och Umeå flygplats och skiljs från En hängbro mellan Ön och Teg byggdes 1915, men ersattes på 1970-talet av en Kommunen påbörjade arbete med detaljplan för området med namnet Norra Ön  av E Lloyd · 2020 — av Haga och Teg samt Regementet) gjorts.