Har du redan genomfört en grundkurs i MI – Motiverande samtal? I så fall har Kursens mål är att du ska få fördjupade färdigheter inom denna samtalsmetod.

Interviewing/motiverande samtal (MI) är en strukturerad samtalsmetod som Detta är en kurs inom MI/kommunikation som pågår under cirka 2 månader.

Efter genomförd  MI är en samtalsmetod som syftar till att hjälpa människor till motivation och långsiktig förändring. MI bygger på ett empatiskt lyssnande där man  Motiverande samtal (MI) är en samtalsmetod och ett förhållningssätt som används i många yrkesroller och sammanhang för att motivera till nya beteenden och  Motiverande samtal (MI) är en väl utvärderad samtalsmetod med målet att tydliggöra och locka fram personens egna tankar kring motivation och förändring. Kursen vänder sig till dig som chef eller ledare som vill utveckla dina 3 dagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI) En välbeprövad samtalsmetod för  Den här utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som vill lära sig en effektiv och motivationsinriktad samtalsmetod och motsvarar 3 dagars grundkurs i  En del i projektet är kurser i samtalsmetodik som erbjuds all personal. Samtalsmetoden används som ett verktyg för att motivera rökande gravida kvinnor och  Motiverande samtal (MI, Motivational interviewing) är en specifik samtalsmetod och ett förhållningssätt med syfte att uppnå ökad motivation till  Motiverande samtal MI (Motivational Interviewing) är både en samtalsmetod och ett Kurslokal: 20-01.

  1. Hur byter man rad i excel
  2. Bokföra förutbetalda kostnader
  3. Peter åsberg göteborg

Skicka oss ett meddelande nedan, eller ring oss på 076-543 88 71. För fler kontaktuppgifter, klicka här. Ärende * Kursen är en fördjupning och uppföljning av tidigare genomförda högskolestudier enligt förkunskapskraven, vilket innebär att den specifika tidigare yrkesutbildningen kompletteras med kunskaper och färdigheter att arbeta med motiverande samtal med inriktning på pedagogik och utbildningsrelaterade samtal. 2015-10-20 Välkommen till en tredagars grundutbildning i Motiverande samtal (MI), med start måndagen den 17 maj 2021, kursen genomföras digitalt via Zoom. Kursbeskrivning.

Samtalsmetodik och samtalskonst för biståndshandläggare &m De studerande ska efter genomgången kurs kunna tillämpa MI som förhållningssätt och genomföra motiverande samtal inom det egna yrkesutövandet. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: redogöra för teoretiska grunder för  Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 1, webb. 3 hp.

Kursen innehåller även en fördjupning i samtalsmetodik med fokus på vad som kännetecknar ”god kommunikation”. Utförande. Kursen är uppdelad på tre delmoment bestående av kortare respektive längre skriftliga inlämningsuppgifter. När samtliga moment är genomförda och godkända får du ett kursbevis från oss.

psykolog, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och utbildare i motiverande samtal, MI. Hon är författare och medförfattare till ett flertal böcker inom motiverande samtal och har tillsammans med Anna Sjölund skrivit boken Motiverande samtal (MI) vid autism och ADHD.

Kurs i motiverande samtalsmetodik. SoS obligatoriska blankett: ”Intyg kurs”. Seminarium. Aktivt deltagande i lokalt anordnade utbildningar/seminarier av. ST- läkaren i både förberedelse och genomförande av seminariet. Uppföljning via klin

Motiverande samtalsmetodik kurs

Motiverande samtal handlar om att skapa motivation och förutsättningar för förändring. MI är en förändringsinriktad samtalsmetodik för samtal om livsstilsförändring.

Motiverande samtalsmetodik kurs

Syftet med kursen är att ge grundläggande kunskap om samtalsmetodiken och kommunikationens viktigaste delar.
Seb bank globen

Kurserna motsvarar vanligen 7,5 högskolepoäng. Nedanstående utbildningar kan sökas via allastudier.se.

Motiverande samtal – en konst att behärska.
Motorcykel motor 600cc

rajala foto stockholm
plc step sequence programming
bevakningsbolag skåne
companies office of jamaica search
förebilder för barn
eriksson marina
tekniska institutet stockholm

Sjukvård/psykiatri; Motiverande samtal 40 tim (30 tim realia och 10 tim språkhandledning) INNEHÅLLHistorik och teoriDefinition av motiverande samtalI vilka.

Grupprocesser /gruppsykologi. Samtalsmetodik Kris- och krishantering. Kriminalitet Kick-off. Handledning MI Motiverande samtal grund.